Ogłoszenia

Zawiadomienie w sprawie zakupu

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Włodawa nr 13 z dnia 03.03.2020 r

Zagrożenie pożarowe

Stopień zagrożenia pożarowego określany jest na podstawie aktualnej wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego.

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2023 r. (według stanu na 31.12.2023 r.)

Zakaz wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Monitoring stosowany przez Straż Leśną

Monitoring w lasach Nadleśnictwa Włodawa

RODO

Szczegółowe informacje

Zagrożenia na terenie leśnym

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia związane z pracą i przebywaniem na terenie Nadleśnictwa Włodawa:

Nabór na stanowiska pracy

Nadleśnictwo Włodawa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. gospodarki leśnej