zagrożenie pożarowe

Stopień zagrożenia pożarowego określany jest na podstawie aktualnej wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego.

Pomiary dokonywane są  w automatycznych stacjach prognostycznych codziennie w okresie  zagrożenia pożarowego od 1 marca do 31 października dla 42 stref na terenie kraju w godz. 9.00 i godz.13.00 (dwa razy dziennie) .

W Nadleśnictwie Włodawa punkt prognostyczny znajduje  w Leśnictwie Dobropol.

stacja prognoz Dobropol

Wyróżniamy cztery stopnie zagrożenia pożarowego: 0, 1, 2 i 3

0 – brak zagrożenia

1 – zagrożenie małe

2 – zagrożenie średnie

3 – zagrożenie  duże

Przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10%  nadleśniczy wprowadza okresowy  zakaz wstępu do lasu.

Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej skali. Zaliczenia  lasów do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje się w planach urządzenia lasu, dla każdego nadleśnictwa.

Nadleśnictwa o największym zagrożeniu zaliczane są do trzeciej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Celem tej klasyfikacji jest stworzenie systemu zabezpieczania obszarów leśnych przed pożarami, odpowiedniego do występującego zagrożenia pożarowego.

Nadleśnictwo Włodawa należy do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego

 

W celu sprawdzenia zagrożenia pożarowego na naszym terenie należy kliknąć na poniższy link:

http://www.traxelektronik.pl