Aktualności Aktualności

Szkółka leśna

Produkcja kontenerowa

    Nadleśnictwo Włodawa prowadzi produkcję szkółkarską na szkółce leśnej zlokalizowanej na terenie Leśnictwa Brus. Lokalizacja szkółki została wybrana w roku 1973 r. przez ówczesnego Nadleśniczego Nadleśnictwa Włodawa Henryka Rumika. Produkcję materiału sadzeniowego rozpoczęto od września 1978 r. Leśniczym (pierwszym) szkółkarzem od 1 września 1978 r do 30 listopada 2004 r. (do chwili przejścia na emeryturę) był pan Janusz Naja.Od 1 grudnia 2004 r leśniczym szkółkarzem jest pani Barbara Lach.

Od roku 2007 r. szkółka prowadzi produkcję kontenerową. Początkowo w jednym namiocie a od 2012 r. w dwóch tunelach.