Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. Najczęściej za pomniki przyrody uznawane są okazałe drzewa.

Pomniki przyrody są ozdobą krajobrazu i stanowią jeden z cenniejszych elementów przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Są to zwykle pojedyncze drzewa, czasem także grupy lub aleje drzew o szczególnie okazałych rozmiarach, objęte z tej racji ochroną prawną. Za pomniki przyrody uznawane są również źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie i płaty roślin chronionych.

 

Na gruntach Nadleśnictwa Włodawa znajduje się 8 pomników przyrody, z czego 6 to drzewa pomnikowe ( 5 szt. dębów szypułkowych Quercus robur, 1 szt. buka pospolitego Fagus silvatica), 1 głaz narzutowy i 1 płat roślinności.

W obszarze wyznaczonym granicami terytorialnego działania Nadleśnictwa Włodawa występuje 88 szt. obiektów uznanych za pomniki przyrody.

p.

Nr wykazu rej.

Nr zarządzenia i data

Dz. Urz. Woj. Poz.

Położenie

Opis obiektu

 
 

Oddz. poddz.

Gmina

Rodzaj

Wiek

Obwód

Wysokość

 

 

 

Leśnictwo

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

103

Orzeczenie Nr 18/84 Woj. Bialskopodlaskiego z dnia 16 VIII 1984 r.

 

98d

Sosnówka

Dąb szypułkowy

230

410

28

 

 

 

Romanów

 

2

103

Orzeczenie Nr 18/84 Woj.

 

98d

Sosnówka

Dąb szypułkowy

230

455

28

 

 

 

 

Bialskopodlaskiego z dnia 16 VIII 1984 r.

Romanów

 

3

102

Orzeczenie Nr 17/84 Woj. Bialskopodlaskiego z dnia 16 VIII 1984 r.

 

108a

Sosnówka

Dąb szypułkowy

220

335

30

 

 

 

Romanów

 

4

124

Orzeczenie Nr 1/85 Woj. Bialskopodlaskiego z dnia 28 II 1985 r.

 

115d

Wisznice

Dąb szypułkowy

270

450

26

 

 

 

Romanów

 

5

160

Rozporządzenie Nr 7 Woj. Chełmskiego

 

185d

Wyryki

Dąb szypułkowy

230

405

21

 

 

 

 

z dnia 6 VIII 1992 r.

Siedliska

 

6

392

Rozporządzenie Nr 20

 

273g

Podedwórze

Buk pospolity

160

365

28

 

 

 

 

Woj. Bialskopodlaskiego z 1996 r.

Antopol

 

7

159

Rozporządzenie Nr 7 Woj. Chełmskiego

 

232f

Wyryki

Zimoziół północny

-

 

 

 

 

 

 

z dnia 31 VII 1992 r.

Kaplonosy

 

8

113

Zarządzenie Nr 28 Woj. Chełmskiego

 

82a

Wyryki

Głaz narzutowy

-

463

dł. 145

 

 

 

szer. 81

 

z dnia 13 XI 1987 r.

Załucze

 

 
Zestawienie pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Włodawa