Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.

Do obowiązków właściciela należy w szczególności:

  1. Ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu.
  2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach w wieku do 10 lat.
  3. Usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych    i suchych.
  4. Prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty.
  5. Wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach podpisanych porozumień obowiązki służb nadleśnictw w zakresie nadzoru są następujące:

  1. Przegląd stanu lasu na gruncie, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli prac z przepisami ustawy o lasach , uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami,
  2. Wydawanie właścicielom decyzji administracyjnych i kontrola wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji.
  3. Wystawianie upomnień i wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku nie wykonania zadań określonych w decyzjach.
  4. Cechowanie drewna i wystawianie właścicielom dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.

 

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z  terenu gmin:

1. Sławatycze,

2. Tuczna,

3. Sosnówka 

4. Wisznice

sprawuje Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41

21-500 Biała Podlaska

tel: 83 351 13 47

 

Nadzór nad lasami niepaństwowymi z terenu gmin:

1. Hanna

2. Włodawa,

3. Miasta Włodawa

4. Wyryki,

5. Stary Brus

6. Hańsk

sprawuje Starostwo Powiatowe we Włodawie.

ul. Al. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa

tel: 82 572 560

 

Nadzór nad lasami niepaństwowymi z terenu gminy Podedwórze

Starostwo Powiatowe w Parczewie

ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

tel: 83 355 14 70