Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Lasy objęte zarządem RDLP Lublin posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej: PEFC.

 

PEFC certyfikat  w zakresie: trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów.

PEFC nr BVCPL/PEFCFM/07

Certyfikat jest ważny od 10.01.2022 r. do 09.01.2025 r.

Certyfikat ten oznacza, że lasy RDLP Lublin zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

           

Materiały do pobrania