Strefy ochronne

Założeniem ochrony strefowej jest zabezpieczenie miejsc gniazdowych i zagwarantowanie najrzadszym ptakom w Polsce spokoju podczas trwania sezonu lęgowego.

Ochrona strefowa polega na wytyczeniu wokół gniazd obszaru, w którym zabroniona jest ingerencja człowieka. Obszar podzielony jest na dwie strefy ochronne: całoroczną i okresową. W strefie całorocznej wykonywanie prac i przebywanie ludzi jest zabronione przez cały rok, w strefie okresowej wyłącznie podczas okresu lęgowego chronionych ptaków.

Strefy ochronne tworzone są dla większości ptaków szponiastych (bielik, kania ruda, kania czarna, orlik krzykliwy, grubodzioby, orzeł przedni, gadożer, orzełek, sokół wędrowny, raróg, rybołów), niektóre gatunki sów (puchacz, włochatka, sóweczka) oraz takie rzadkości jak bocian czarny, cietrzew, głuszec, kraska, szlachar i ślepowron. Większość tych gatunków łączy gniazdowanie na drzewach.

W lasach Nadleśnictwa Włodawa znajduje się 28 stref ochronnych ptaków.

Do gatunków objętych ochroną strefową w Nadleśnictwie należą:

  1. orlik krzykliwy
  2. puchacz
  3. bocian czarny
  4. bielik
  5. puszczyk mszarny