Położenie

Przestrzenne usytuowanie lasów nadleśnictwa w jego zasięgu terytorialnym

Przestrzenne usytuowanie lasów nadleśnictwa w jego zasięgu terytorialnym oraz położenie siedziby nadleśnictwa

Nadleśnictwo Włodawa jest nadleśnictwem 3-obrębowym:

 1. Obręb Kołacze 05-29.-1;
 2. Obręb Wisznice 05.-29.-2;
 3. Obręb Włodawa 05.-29.-3.

 

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Włodawa został ustalony Zarządzeniem Nr 80 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie (Znak: OR-0151-10/10). Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Włodawa według ww. Zarządzenia wynosi 1 110,26 km2.

 

Obręby

Powierzchnia ze współwłasnościami

w ha

Powierzchnia bez gruntów we współwłasności

w ha

Kołacze

8750,0981

8678,89

Wisznice

10053,7776

9078,49

Włodawa

5340,8148

5175,80

Nadleśnictwo Włodawa

24144,6905

22933,18

 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni Nadleśnictwa  Włodawa stan na 01.01.2020 r.

 

Nadleśnictwo Włodawa położone jest w województwie lubelskim, na terenie 3 powiatów: bialskiego (Gminy: Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice), parczewskiego (Gmina Podedwórze) i włodawskiego (Gminy: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Włodawa-obszar wiejski Wyryki oraz Miasta Włodawa).

 

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Włodawa w obrębie leśnym Włodawa w oddziale 57Ac

adres: Suszno, 22-200 Włodawa, ul. Wspólna 8;

tel.: 82 57 21 441;

e-mail:wlodawa@lublin.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Włodawa sąsiaduje z 6 nadleśnictwami i Poleskim Parkiem Narodowym:

 • Od północy – Nadleśnictwo Chotyłów na długości ok 30,81 km;
 • Od północnego-zachodu – Nadleśnictwo Biała Podlaska na długości ok. 18,21 km, Nadleśnictwo Międzyrzec na długości około 20,01 km;
 • Od zachodu – Nadleśnictwo Radzyń na długości 35,09 km, Nadleśnictwo Parczew na długości około 43,13 km;
 • Od południowego zachodu – Poleski  Park Narodowy na długości ok 4,61 km
 • Od południa – Nadleśnictwo Sobibór na długości około 31,23 km;
 • Od wschodu granica państwa z Białorusią na długości ok 50,52 km

Długość granic Nadleśnictwa Włodawa wynosi 233,61 km.

Odległości siedziby Nadleśnictwa Włodawa od ważniejszych instytucji:

 • RDLP w Lublinie                                                     90 km
 • Urząd Wojewódzki w Lublinie                                   90 km
 • Stacja kolejowa we Włodawie                                  6 km
 • Urząd starostwa włodawskiego                               2 km
 • Urząd starostwa chełmskiego                                   53 km
 • Urząd starostwa bialskopodlaskiego                       75 km
 • Urząd starostwa parczewskiego                              35 km
 • Urząd Gminy w Hannie                                               18 km
 • Urząd Gminy w Starym Brusie                                   23 km
 • Urząd Gminy w Podedwórzu                                     32 km
 • Urząd Gminy w Sławatyczach                                   24 km
 • Urząd Gminy w Sosnówce                                         31 km
 • Urząd Gminy w Tucznie                                              45 km
 • Urząd Gminy w Wisznicach                                        40 km
 • Urząd Gminy w Wyrykach                                          13 km