Organizacja Nadleśnictwa Włodawa

Nadleśnictwo zostało podzielone na 16 leśnictw terytorialnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 86 z dnia 08.08 2019 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Włodawa w sprawie podziału na leśnictwa od dnia 1.01.2020 r.

Leśnictwo,

numer

Oddziały

Grunty zalesione i niezales.

Grunty związane z gosp. leśną

Razem grunty leśne

Grunty nieleśne

Ogółem

Powierzchnia  [ha]

1

2

3

4

5

6

7

Obręb KOŁACZE

1 Brus

130-138, 151-168B, 169-180, 186-186A, 187-187A, 188-197, 203-207A, 208-208A, 209-214A, 215, 221-228, 233-241

1752,42

56,71

1809,13

74,50

1883,63

3 Kołacze

242-323

1694,33

52,73

1747,06

158,19

1905,25

5 Lipówka

1-16D, 17-28, 41-49, 60-70, 81-88, 102-103, 116-1A

1800,79

51,77

1852,56

16,18

1868,74

6 Lubień

29-37A, 38-40, 50-59, 71-80, 94-101, 109-115, 124-129

1494,56

36,07

1530,63

11,42

1542,05

7 Marynki

89-93, 104-108, 119-123, 139-150, 161-168, 181-185, 198-202, 216-220, 229-232

1399,49

33,50

1432,99

34,63

1467,62

8 Szkółka

203A

-

11,60

11,60

-

11,60

Razem

8141,59

242,38

8383,97

294,92

8678,89

Obręb WISZNICE

9 Antopol

151A, 202A, 203, 207-209, 212-215A, 217-220, 222-222A, 223-226B, 264-265A, 266-268A, 269-271A, 272-272B, 273-275A, 276-276A, 277-277A, 278-278A, 279-286, 426

1409,44

23,47

1432,91

65,32

1498,23

10 Hanna

45, 48-58, 60-65, 81-87, 117-143A, 144, 415-417A, 418-420, 425

1519,71

25,22

1544,93

21,42

1566,35

11 Kaplonosy

210-211, 216, 221, 227-240A, 241-242A, 243-257A, 258-263, 428-431

1046,40

22,77

1069,17

32,98

1102,15

12 Matiaszówka

1-24A, 25-44, 46-47, 59, 66-71, 80-80A, 401-402A, 403-410B, 410F, 413

1477,42

36,64

1514,06

26,80

1540,86

13 Romanów

72-79, 88-97A, 98-109A, 110-115A, 116, 145-154A, 155-156A, 157-159, 410G, 411-411E, 412, 414-414A, 415A, 421-424D, 427-427A

1655,24

25,14

1680,38

25,65

1706,03

14 Siedliska

154B, 160-160A, 161-161A, 162-202, 204-207A

1608,80

41,48

1650,28

14,59

1664,87

Razem

8717,01

174,72

8891,73

186,76

9078,49

Obręb WŁODAWA

16 Adampol

72-79, 84-90, 96-102, 109-116, 123-130, 137-140, 148-154, 165-171, 180-184

1272,09

33,65

1305,74

19,65

1325,39

17 Augustów

1-41, 401-425

1257,07

25,41

1282,48

6,77

1289,25

18 Dobropol

117-120, 131-134, 141-144, 155-155B, 156-164, 172-179, 185-203

1278,21

47,91

1326,12

19,72

1345,84

20 Załucze

42-57A, 58-71, 80-83, 91-95, 103-108, 121-122, 135-136, 145-147

1176,85

32,47

1209,32

6,00

1215,32

Razem

4984,22

139,44

5123,66

52,14

5175,80

Ogółem nadleśnictwo

21842,82

556,54

22399,36

533,82

22933,18

 

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, zadania z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi realizowane są przez Starostwa Powiatowe: Biała Podlaska, Parczew i Włodawa.

 

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Włodawa