Obiekty edukacyjne

Zgodnie ze strategią Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Włodawa prowadzi edukację ekologiczną, która jest jednym z elementów gospodarki wielofunkcyjnej

Nadleśnictwo Włodawa prowadzi szeroko rozumianą działalność edukacyjną społeczeństwa. Zajęcia prowadzone są dla różnych grup wiekowych, od dzieci w wieku przedszkolnym do osób dorosłych.

Największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszy się blok zajęć proponowany przez nadleśnictwo w skład którego wchodzą: przejście ścieżką edukacyjną „Las i Człowiek" przy siedzibie Nadleśnictwa Włodawa, wizyta w izbie przyrodniczo - leśnej  oraz projekcja filmów o tematyce przyrodniczej.

Nowym obiektem edukacyjnych jest wiata o konstrukcji drewnianej ze zdobionymi slupami  pod którą ustawione są rzeźby powstałe podczas plenerów malarsko-rzeźbiarskich, przeprowadzonych na terenie Nadleśnictwa Włodawa w latach 2015 i 2016.

Pracownicy Nadleśnictwa Włodawa prowadzą również zajęcia terenowe na  ścieżkach przyrodniczo - dydaktycznych „Dobropolskie Ostępy" i „Lasy Adampola".

     Obiektami edukacji leśnej są  cztery ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, izba leśna oraz wiata edukacyjna zlokalizowana obok biurowca nadleśnictwa.

     Pierwszym punktem edukacyjnym jest ścieżka pod nazwą :
„Las i człowiek" o długości nieprzekraczającej 1 km. usytuowana przy siedzibie Nadleśnictwa. Są na niej tablice tematyczne i rekwizyty związane z ochroną lasu. Zakończenie ścieżki stanowi Izba leśna urządzona w biurowcu Nadleśnictwa, która składa się z typowej izby leśnej oraz izby historycznej.

„Lasy Adampola" długość 6 km. przebiega przez lasy leśnictwa Dobropol. Początek swój ma przy pałacu myśliwskim (obecnie Sanatorium Adampol).Oprócz tablic zawierających informacje o hodowli lasu, życiu zwierząt leśnych, skali porostowej można tu podziwiać pałac myśliwski z 1925 r. oraz figurkę Matki Bożej, która została przeniesiona z parku pałacowego w Różance. Można również  zobaczyć  pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy z inskrypcją z 1903 r upamiętniającą udane łowy na jelenie a także  kamienny pomnik  z 1905 r. upamiętniający fakt skłucia kordelasem dwóch dzików.

Sanatorium Adampol

Artykuł treść


„Dobropolskie ostępy" –  to ścieżka o długości 6 km. przebiega przez teren leśnictwa Dobropol. Rozpoczyna się od parkingu leśnego przy drodze Włodawa-Lublin a kończy przy osadzie leśnej Dobropol. Są tam tablice tematyczne związane  m.in. ze sposobem rozsiewania się drzew, dokarmianiem ptaków i zwierzyny, fazami rozwoju lasu. Jedną z ciekawostek jest pomnik  z 1935 r. poświęcony Nadleśniczemu Robertowi Pawlasowi ufundowany przez hrabiego Augusta Zamojskiego.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Nadleśnictwa Włodawa