Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody. Najczęściej za pomniki przyrody uznawane są okazałe drzewa.

Pomniki przyrody są ozdobą krajobrazu i stanowią jeden z cenniejszych elementów przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Są to zwykle pojedyncze drzewa, czasem także grupy lub aleje drzew o szczególnie okazałych rozmiarach, objęte z tej racji ochroną prawną. Za pomniki przyrody uznawane są również źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie i płaty roślin chronionych.

 

Na gruntach Nadleśnictwa Włodawa znajduje się 8 pomników przyrody, z czego 6 to drzewa pomnikowe ( 5 szt. dębów szypułkowych Quercus robur, 1 szt. buka pospolitego Fagus silvatica), 1 głaz narzutowy i 1 płat roślinności.

W obszarze wyznaczonym granicami terytorialnego działania Nadleśnictwa Włodawa występuje 88 szt. obiektów uznanych za pomniki przyrody.

Lp.

Nr wykazu rej.

Nr zarządzenia i data

Dz. Urz. Woj. Poz.

Położenie

Opis obiektu

Zabiegi uzgodnione z woj. konserwatorem zabytków

Uwagi

(zabiegi proj. w drzewostanie)

Oddz. poddz.

Gmina

Leśnictwo

Rodzaj

Wiek

Obwód

Wysokość

Stan zdrow.

Zagro-żenia

Pow. w [ha]

Projekto-wane

Wyko-nane

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

103

Orzeczenie Nr 18/84 Woj. Bialskopodlaskiego z dnia 16 VIII 1984 r.

 

98d

Sosnówka

Romanów

Dąb szypułkowy

230

410

28

2

brak

 

-

-

proj. TP

2

103

Orzeczenie Nr 18/84 Woj.

Bialskopodlaskiego z dnia 16 VIII 1984 r.

 

98d

Sosnówka

Romanów

Dąb szypułkowy

230

455

28

2

brak

 

-

-

Dziupla w jednym z dwóch pni;

proj. TP

3

102

Orzeczenie Nr 17/84 Woj. Bialskopodlaskiego z dnia 16 VIII 1984 r.

 

108a

Sosnówka

Romanów

Dąb szypułkowy

220

335

30

2

brak

 

-

-

Jeden z dwóch konarów usychający;
proj. PIEL i CP

4

124

Orzeczenie Nr 1/85 Woj. Bialskopodlaskiego z dnia 28 II 1985 r.

 

115d

Wisznice

Romanów

Dąb szypułkowy

270

450

26

2

brak

 

-

-

proj. IVD, AGROT
i ODN-ZŁOŻ

5

160

Rozporządzenie Nr 7 Woj. Chełmskiego

z dnia 6 VIII 1992 r.

 

185d

Wyryki

Siedliska

Dąb szypułkowy

230

405

21

2

brak

 

-

-

Jeden konar odłamany;

proj. BRAK WSK.

6

392

Rozporządzenie Nr 20

Woj. Bialskopodlaskiego z 1996 r.

 

273g

Podedwórze

Antopol

Buk pospolity

160

365

28

2

brak

 

-

-

proj. TP

7

159

Rozporządzenie Nr 7 Woj. Chełmskiego

z dnia 31 VII 1992 r.

 

232f

Wyryki

Kaplanosy

Zimoziół północny

-

 

 

 

Duże ocie-nienie

 

-

-

Od kilku lat nie stwierdzono występowania;

proj. TP

8

113

Zarządzenie Nr 28 Woj. Chełmskiego

z dnia 13 XI 1987 r.

 

82a

Wyryki

Dobropol

Głaz narzutowy

-

463

dł. 145

szer. 81

 

brak

 

-

-

proj. TP

Zestawienie pomników przyrody na gruntach Nadleśnictwa Włodawa